Informationer om alle betingelser

Handelsbetingelser

Online køb af medlemskaber

Ved acceptering af vilkårene, bliver du videresendt til betalingsvinduet. Alle beløb I QuickPay er anført i danske kroner (DKK). Beløbene tillægges ikke moms, eftersom undervisning er momsfritaget.

Ved gennemførsel af betalingen, accepterer du de til enhver tid gældende forretnings- og leveringsbetingelser for Vejlebo Dance Studio, der er anført i det følgende.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på køb der er foretaget på Vejlebo Dance Studios internetside. Fortrydelsesretten træder i kraft ved modtagelsen af Vejlebo Dance Studios bekræftelsesmail.

Vær opmærksom på, at fortrydelsesretten ophører, ved din første deltagelse på det tilmeldte hold.

Leveringsbetingelser

Medlemskabet træder i kraft umiddelbart efter kvitterings e-mailen for betalingen er nået frem.

Købet fortages hos:

Vejlebo Dance Studio
Jernbanegade 60, 4000 Roskilde
Telefon: 40 20 24 46
E-mail: vejlebodancestudio@gmail.com
CVR: 41660554

Medlemskabsbetingelser

Prøvemåned

Du har mulighed for en prøvemåned (mod betaling) i september. Udmeldelse skal gives senest den 25. september 2023. Herefter er tilmelding bindende resten af sæsonen.

Løbende betaling

Abonnementet er forudbetalt og betalingen trækkes automatisk for de forudgående 1 måneder. Ved forudbetaling af hele sæsonen trækkes der ikke yderligere. Abonnementet fornyes ikke automatisk i den kommende sæson, men kræver ny tilmelding.

Der leveres en kvittering pr. e-mail.

Manglende betaling

Hvis det ikke er muligt for os at trække betalingen, f.eks. hvis du har skiftet betalingskort, kontakter vi dig pr. e-mail eller telefon for at give dig mulighed for at indbetale for den kommende periode. Efter 8 dage fra den oprindelige betalingsdato, anses manglende betaling som øjeblikkelig udmeldelse.

Indmeldelse

Kan kun ske via vores hjemmeside under program. Alle indmeldinger er gældende for hele sæson 2023/24.
Evt. udmeldelse kan kun ske skriftligt på mail til: vejlebodancestudio@gmail.com senest den 25. september 2023. Herefter er tilmelding bindende for sæson 2023/24.

Udmeldelse

Kan alene ske indenfor den første måned af påbegyndt medlemskab, og er ikke muligt efter den 25. september 2023. Efter denne dato tilbyder vi, at du kan overdrage kontingentet til en anden person, som du selv finder eller vi kan flytte dig til et andet hold.
Mundtlig udmeldelse pr. telefon, til personalet eller gennem anden elev godtages ikke.

Binding

Du er bundet i den periode, som du har forudbetalt for + evt. binding i forhold til betingelserne for udmeldelse.
Vær opmærksom på, at din bindingsperiode overføres til det nye medlemskab.

Ansvar

Al træning foregår på eget ansvar.

Forældre/venner i dansesalene

Det er IKKE muligt at overvære undervisningen, da det giver for meget uro og er forstyrende i forhold til undervisningen.

Sygdom

Ved længerevarende sygdom o.lig., kan medlemskabet sættes i bero fra den dato vi modtager skriftlig anmodning herom. Perioden kan overflyttes til ny sæson eller lign., men kan desværre ikke refunderes.